Svensktalande Vänner Runt om i Världen är en e-postlista för människor som lär sig svenska, eller för svenskar som vill ansluta till svensktalande utlänningar. Här kan man dela information om tillfällen (kurs, möte, språkgrupper, arbete, webbsajt, o.s.v.) som man kan använda att fördjupa kunskapen om svenska, svensk kultur, och andra svensktalande vänner runt om i världen.

E-post listan hanteras igenom Google Groups, så bara medlemmar kan se grupps meddelanden, och alla meddelanden är modererade enligt följande reglerna:

  1. Gruppens samtal kan bli ganska öppet och man kan självklart uppleva oenighet, men vi behandlar alla med respekt hur som helst: det betyder inga förolämpningar eller namngivning.
  2. Gruppens officiella språk är svenska. Andra språk kan användas ibland enligt gruppmedlemmars behöv eller preferens, men det är viktigt att åtminstone försöka använda svenska först.

Med Google Groups är det väldigt lätt att delta i och att lämna gruppen när som helst. För att registrera sig till gruppen behöver man bara skicka ett mejl till svensktalande+subscribe@googlegroups.com

Frågor? Skicka ett mejl till mig.